งานเก็บน้ำ 10-11-2563

ตัวอย่างงาน เก็บน้ำ ประจำเดือนของโรงแรม

โอยอ้างถึง พรบ.

ต้องขอขอบคุณทีมงานช่าง ที่ชให้ความเอื้อเฟื้อด้าน แรงงาน และ อุปกรณ์ เสริมแรงด้วยนะครับ

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *