Category: Sampling

งานเก็บน้ำ 10-11-2563

ตัวอย่างงาน เก็บน้ำ ประจำเดือนของโรงแรม โอยอ้างถึง พรบ. ต้องขอขอบคุณทีมงานช่าง ที่ชให้ความเอื้อเฟื้อด้าน แรงงาน และ อุปกรณ์ เสริมแรงด้วยนะครับ