เก็บน้ำ ราชบุรี 2020-11-13

บรรยากาศ งานบริการลูกค้า ที่เป็นโรงงาน เมื่อวันที่ 13/11/2563 ครับ

ลูกค้าเข้ารับบริการ ตรวจ วิเคราะห์ นำเสีย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560 CLICK

 

 

 

 

 

นี่คือจุดที่ เราจะเก็บตัวอย่างวันนี้ ครับ เป็นจุดออกสู่แหล่งสาธรรณะ น้ำใสระดับ 30-40 cm สามารถมองเห็นพื้นด้านล่างได้เลย ครับ

 

ขอขอบคุณทีมงาน คุณภาพ ที่ช่วยเหลือในการเก็บน้ำมาโดยตลอดครับ

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *